head_banner

Syötävä_biohajoava pakkaustutkimus

Useat tutkimusryhmät ovat tehneet tieteellistä tutkimusta syötävien / biohajoavien kalvojen tuotannosta, laadusta ja mahdollisista sovelluksista elintarviketuotannossa, ja niistä on raportoitu tutkimusjulkaisuissa5-9. Syötävien / biohajoavien kalvojen / pinnoitteiden alalla on usein korostettu valtavaa kaupallista ja ympäristöllistä potentiaalia5,10,11 ja lukuisissa julkaisuissa on käsitelty ensisijaisesti mekaanisiin ominaisuuksiin, kaasun migraatioon liittyviä kysymyksiä ja muiden tekijöiden vaikutuksia näihin ominaisuuksiin, kuten pehmittimien tyyppi ja sisältö, pH, suhteellinen kosteus ja lämpötila jne.6,8,10-15.

Syötävien / biohajoavien kalvojen tutkimus on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, ja syötävien / biohajoavien kalvojen teolliseen käyttöön liittyvä tutkimus on kiinnittänyt enemmän huomiota viime vuosina, mutta kattavuus on edelleen melko rajallinen.

Irlannin Corkin yliopistollisen korkeakoulun elintarvike- ja ravintotieteiden osaston elintarvikepakkausryhmän tutkijat ovat viime vuosina kehittäneet useita toiminnallisia, biopolymeeripohjaisia, syötäviä / biohajoavia elokuvia.

Syötävien pakkausten rajoitukset

Yleensä syötävillä kalvoilla on rajoitettu käyttö ensisijaisesti niiden huonompien fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Esimerkiksi yksittäisillä lipidipohjaisilla kalvoilla on hyvät kosteutta estävät ominaisuudet, mutta niissä ei ole mekaanista lujuutta23. Näin ollen laminoidut kalvot muodostettiin kiinnittämällä kaksi tai useampia biopolymeerikalvoja yhteen. Laminoidut kalvot ovat kuitenkin edullisia yksittäisille emulsiopohjaisille biopolymeerikalvoille, koska niillä on parannetut sulkuominaisuudet. Laminoitujen rakenteiden luominen voi poistaa nämä puutteet suunnittelemalla syötäviä / biohajoavia kalvoja, joissa on useita toiminnallisia kerroksia.

Syötävät kalvot ja pinnoitteet, jotka perustuvat vesiliukoisiin proteiineihin, ovat usein vesiliukoisia, mutta niillä on erinomaiset happi-, lipidi- ja makua estävät ominaisuudet. Proteiinit toimivat yhtenäisenä rakenteellisena matriisina monikomponenttisysteemeissä, jolloin saadaan kalvoja ja päällysteitä, joilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet. Lipidit toisaalta toimivat hyvinä kosteudenestona, mutta niillä on huonot kaasu-, lipidi- ja makuaineet. Yhdistämällä proteiinit ja lipidit emulsiossa tai kaksoiskerroksessa (kalvo, joka koostuu kahdesta molekyylikerroksesta), molempien positiiviset ominaisuudet voidaan yhdistää ja negatiivit minimoida.

UCC: n Food Packaging Groupin tekemästä tutkimuksesta kehittyneiden syötävien / biohajoavien kalvojen yleiset ominaisuudet ovat seuraavat:

  • Valmistettujen syötävien / biohajoavien kalvojen paksuus vaihtelee välillä 25 μm - 140 μm
  • Kalvot voivat olla kirkkaita, läpinäkyviä ja läpikuultavia tai läpinäkymättömiä käytetyistä ainesosista ja käytetystä prosessointitekniikasta riippuen
  • Tiettyjen kalvotyyppien ikääntyminen valvotuissa ympäristöolosuhteissa paransi mekaanisia ominaisuuksia ja kaasunestoaineita
  • Kalvojen säilyttäminen ympäristön olosuhteissa (18-23 ° C, 40-65% suhteellinen kosteus) viiden vuoden ajan ei muuttanut merkittävästi rakenteellisia ominaisuuksia
  • Eri ainesosista muodostetut kalvot voidaan suhteellisen helposti laminoida yhteen
  • Valmistetut kalvot voidaan merkitä, painaa tai kuumasaumata
  • Pienet vaihtelut kalvon mikrorakenteessa (esim. Biopolymeerifaasierotus) vaikuttavat kalvon ominaisuuksiin

Viestin aika: 05.-2021